Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Ψηφίστηκε η τροπολογία - σκάνδαλο για τον ΠΑΟΚ από την ΠΕΔΚΜ!


Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η φωτογραφική τροπολογία που προωθεί η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στο νόμο στον οποίο υπήρχαν κωλύματα που αφορούσαν τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θέρμη.

Κατά της απόφασης ψήφισε μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών και πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Σίμος Δανιηλίδης αρνήθηκε το προφανές:

"Το ζήτημα δεν είναι φωτογραφικό για το προπονητικό του ΠΑΟΚ αλλά αφορά όλους τους δήμους της χώρας. Ενώ στη χώρα μας επιζητείται εναγωνίως να γίνουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, υπάρχει μια στενή ερμηνεία από κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες του κράτους".

"Θεωρούμε τελείως απαράδεκτο αυτή την παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο επεμβαίνει στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας" δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης τασσόμενος υπέρ του ΠΑΟΚ. Να σημειώσουμε πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ήταν αυτή που "μπλόκαρε" την υπόθεση τηρώντας τον ισχύοντα νόμο!

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος δήλωσε με τη σειρά του ότι: "Μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκλείπει κάθε δικαίωμα της αυτοδιοίκησης να μισθώνει χώρους και να προσελκύει επενδυτές επειδή δεν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία, όχι απαγορεύεται".

Η παράγραφος 8 του άρθρου 192 του ΚΔΚ (ν.3463/2006) αντικαθίσταται ως εξής: "Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται, επίσης, η μακροχρόναι εκμίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με σκοπό τη δημιουργία εγκαταστάσεων (κτιριακών κλπ) για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (πλην τουριστικών) από τις προβλεπόμενες του άρθρου 8 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987 που προϋποθέτου νουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή, καθώς και για την εγκατάσταση κι εκμετάλλευση πάσης φύσεως υποστηρικτικών προς αυτής υπηρεσιών, για διάρκεια μέχρι 50 χρόνια, κατά παρέκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φότο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για την σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίτιο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση περιέρχεται μετά την λύση ή την λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του δήμου χωρίς υποχρέωση και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαδφορετικά. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου".

Νωρίτερα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ Θ. Ζαγοράκης είχε ενημερώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου