Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ο Νόμος της Ζούγκλας


Όπως είχα αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτηση στο blog είναι πολλές φορές δυσκολότερο να αποβάλεις νοοτροπίες μέσα από έναν οργανισμό παρά πρόσωπα.