Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Γίνε ο επόμενος!


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΛΩΝ ΑΡΗ»

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε, αρκεί να υποβάλλει αίτηση διαγραφής του ή δήλωση αποχώρησης στο ΔΣ. Θεωρείται δε διαγραμμένο από την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 34,  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2

Η διάλυση και εκκαθάριση του σωματείου αποφασίζεται μόνο από την Γενική Συνέλευση. Για να είναι έγκυρη η λήξη απόφασης για τα παραπάνω απαιτείται να είναι παρόντα σ’ αυτή τα μισά (50%) συν ένα τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της και η πρόταση να λάβει την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου